Vilket Bristav-nummer har ?

Kristoffer Nordfeldts Bristav-nummer är

2

Kristoffer Nordfeldt
var med i avsnittet Avsnitt 46
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 179
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kristoffer Nordfeldts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym