Vilket Bristav-nummer har ?

Kristofer Lundströms Bristav-nummer är

3

Kristofer Lundström
var med i avsnittet Kristofer Lundström
i podden Grunden Media Podcast med
Emma Andrea

Emma Andrea
var med i avsnittet David Batra
i podden Grunden Media Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kristofer Lundströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym