Vilket Bristav-nummer har ?

Kristina Sandbergs Bristav-nummer är

3

Kristina Sandberg
var med i avsnittet #14
i podden Konversation med
Björn af Kleen

Björn af Kleen
var med i avsnittet 51
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 132
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kristina Sandbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet