Vilket Bristav-nummer har ?

Björn af Kleens Bristav-nummer är

2

Björn af Kleen
var med i avsnittet 51
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 115
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Björn af Kleens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym