Vilket Bristav-nummer har ?

Kristin Linderoths Bristav-nummer är

3

Kristin Linderoth
var med i avsnittet Feministafton med Schyman, Yilmaz och Linderoth
i podden Studentaftonpodden med
Gudrun Schyman

Gudrun Schyman
var med i avsnittet 121
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kristin Linderoths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym