Vilket Bristav-nummer har ?

Kristian Johanssons Bristav-nummer är

2

Kristian Johansson
var med i avsnittet 78
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Kristian Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet