Vilket Bristav-nummer har ?

Kristian Johanssons Bristav-nummer är

2

Kristian Johansson
var med i avsnittet 141
i podden Overkligt med
Måns Ortner

Måns Ortner
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Kristian Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym