Vilket Bristav-nummer har ?

Kristian Anttilas Bristav-nummer är

2

Kristian Anttila
var med i avsnittet #12
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Rasmus Kilander

Rasmus Kilander
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Kristian Anttilas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet