Vilket Bristav-nummer har ?

Kosovare Asllanis Bristav-nummer är

2

Kosovare Asllani
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 185
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kosovare Asllanis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym