Vilket Bristav-nummer har ?

Kjell Bergqvists Bristav-nummer är

3

Kjell Bergqvist
var med i avsnittet 74
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 56
i podden Nemo Möter En Vän med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 191
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kjell Bergqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym