Vilket Bristav-nummer har ?

Kina Larssons Bristav-nummer är

2

Kina Larsson
var med i avsnittet 23: Jonas, Kina och Johanna
i podden Fantasipanelen med
Johanna Wagrell

Johanna Wagrell
var med i avsnittet 12 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Kina Larssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym