Vilket Bristav-nummer har ?

Kina Larssons Bristav-nummer är

2

Kina Larsson
var med i avsnittet 23: Jonas, Kina och Johanna
i podden Fantasipanelen med
Jonas Strandberg

Jonas Strandberg
var med i avsnittet 4
i podden Det här är Jonas Strandbergs podcast med
Petter Bristav

Se Kina Larssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet