Vilket Bristav-nummer har ?

Kina Larssons Bristav-nummer är

2

Kina Larsson
var med i avsnittet 23: Jonas, Kina och Johanna
i podden Fantasipanelen med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 304: Arons dialekter
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kina Larssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym