Vilket Bristav-nummer har ?

Kim Källströms Bristav-nummer är

2

Kim Källström
var med i avsnittet Avsnitt 1
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 155
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kim Källströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym