Vilket Bristav-nummer har ?

Kiah Roache-Turners Bristav-nummer är

2

Kiah Roache-Turner
var med i avsnittet 157
i podden Harduintesettden med
Markus Gustafsson

Markus Gustafsson
var med i avsnittet 72
i podden Harduintesettden med
Petter Bristav

Se Kiah Roache-Turners poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym