Vilket Bristav-nummer har ?

Markus Gustafssons Bristav-nummer är

1

Markus Gustafsson
var med i avsnittet 81
i podden Harduintesettden med
Petter Bristav

Se Markus Gustafssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet