Vilket Bristav-nummer har ?

Keyas Bristav-nummer är

4

Keya
var med i avsnittet Avsnitt 65:
i podden Vad blir det för rap? med
Sanna Berg

Sanna Berg
var med i avsnittet Avsnitt 30! Intervju
i podden Vad blir det för rap? med
Rikard "Skizz" Bizzi

Rikard "Skizz" Bizzi
var med i avsnittet Avsnitt 66
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Keyas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym