Vilket Bristav-nummer har ?

Kevin Satakis Bristav-nummer är

3

Kevin Sataki
var med i avsnittet 9
i podden MMA-podden med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Kevin Satakis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym