Vilket Bristav-nummer har ?

Kevin Satakis Bristav-nummer är

3

Kevin Sataki
var med i avsnittet 9
i podden MMA-podden med
Musse Hasselvall

Musse Hasselvall
var med i avsnittet #111 – Normer & Bekräftelse med Musse Hasselvall
i podden The Power Meeting Podcast med
Jonathan Rollins

Jonathan Rollins
var med i avsnittet 12 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Kevin Satakis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym