Vilket Bristav-nummer har ?

Kent Lindahls Bristav-nummer är

2

Kent Lindahl
var med i avsnittet #46 Kent
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kent Lindahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet