Vilket Bristav-nummer har ?

Kenneth Seremets Bristav-nummer är

3

Kenneth Seremet
var med i avsnittet #67
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #2
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Kenneth Seremets poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet