Vilket Bristav-nummer har ?

Kelly Smisks Bristav-nummer är

3

Kelly Smisk
var med i avsnittet #33
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet ep022
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Andres Lokko

Andres Lokko
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Kelly Smisks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym