Vilket Bristav-nummer har ?

Kattis Ahlströms Bristav-nummer är

3

Kattis Ahlström
var med i avsnittet Avsnitt 32
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 17
i podden Dagens Människa med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kattis Ahlströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet