Vilket Bristav-nummer har ?

Kattis Ahlströms Bristav-nummer är

3

Kattis Ahlström
var med i avsnittet 54
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 36
i podden Retoriskt! med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Kattis Ahlströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym