Vilket Bristav-nummer har ?

Kattis Ahlströms Bristav-nummer är

3

Kattis Ahlström
var med i avsnittet 54
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet Extrasode: Fotboll med Niva & Leifby
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kattis Ahlströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym