Vilket Bristav-nummer har ?

Katrine Marcals Bristav-nummer är

3

Katrine Marcal
var med i avsnittet 24
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 295
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Katrine Marcals poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym