Vilket Bristav-nummer har ?

Katherine Salisburys Bristav-nummer är

3

Katherine Salisbury
var med i avsnittet 13
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Katherine Salisburys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym