Vilket Bristav-nummer har ?

Katerina Janouchs Bristav-nummer är

3

Katerina Janouch
var med i avsnittet 15
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 4
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 12
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Katerina Janouchs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym