Vilket Bristav-nummer har ?

Johanna Thydells Bristav-nummer är

2

Johanna Thydell
var med i avsnittet #8
i podden Superältarna med
Thomas Järvheden

Thomas Järvheden
var med i avsnittet 56
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johanna Thydells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym