Vilket Bristav-nummer har ?

Katarina Zellners Bristav-nummer är

2

Katarina Zellner
var med i avsnittet Livsvägledare Katarina Zellner
i podden Pojkdrömmar med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Katarina Zellners poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet