Vilket Bristav-nummer har ?

Katarina Erikssons Bristav-nummer är

3

Katarina Eriksson
var med i avsnittet #47 - L.A. Confidential
i podden TV Heads med
Bengt Strömbro

Bengt Strömbro
var med i avsnittet 60
i podden Mediespanarna med
Jesper Enbom

Jesper Enbom
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Katarina Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym