Vilket Bristav-nummer har ?

Kasper Iversens Bristav-nummer är

2

Kasper Iversen
var med i avsnittet 71
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Kasper Iversens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet