Vilket Bristav-nummer har ?

Karl-Erik Nilssons Bristav-nummer är

3

Karl-Erik Nilsson
var med i avsnittet 42
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Karl-Erik Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym