Vilket Bristav-nummer har ?

Karl-Axel Björnbergs Bristav-nummer är

2

Karl-Axel Björnberg
var med i avsnittet 64
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Karl-Axel Björnbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym