Vilket Bristav-nummer har ?

Karl Hulténs Bristav-nummer är

4

Karl Hultén
var med i avsnittet 83
i podden 4Health med Anna Sparre med
Anna Sparre

Anna Sparre
var med i avsnittet 126
i podden 4Health med Anna Sparre med
Mattias Ribbing

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 18. Psykoanalys
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Aron Flam

Aron Flam
var med i avsnittet 264
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karl Hulténs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym