Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Petterssons Bristav-nummer är

2

Karin Pettersson
var med i avsnittet Maud Olofsson - ”Jag är den jag är”
i podden Flumskolan med
Nanna Johansson

Nanna Johansson
var med i avsnittet 64
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Petterssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym