Vilket Bristav-nummer har ?

Nanna Johanssons Bristav-nummer är

1

Nanna Johansson
var med i avsnittet 64
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nanna Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet