Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Mamma Anderssons Bristav-nummer är

3

Karin Mamma Andersson
var med i avsnittet 4
i podden 60 minuter med
Eric Schüldt

Eric Schüldt
var med i avsnittet 41
i podden 60 minuter med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Mamma Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet