Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Johannissons Bristav-nummer är

3

Karin Johannisson
var med i avsnittet 17
i podden 60 minuter med
Eric Schüldt

Eric Schüldt
var med i avsnittet 41
i podden 60 minuter med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Johannissons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym