Vilket Bristav-nummer har ?

Kalle Johnssons Bristav-nummer är

3

Kalle Johnsson
var med i avsnittet EP101
i podden Nördigt med
Mats Nylund

Mats Nylund
var med i avsnittet EP71
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 103
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kalle Johnssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym