Vilket Bristav-nummer har ?

Kablams Bristav-nummer är

3

Kablam
var med i avsnittet Avsnitt 79
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 50
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kablams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym