Vilket Bristav-nummer har ?

Kablams Bristav-nummer är

3

Kablam
var med i avsnittet Avsnitt 79
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet Avsnitt 15
i podden Jenny & Vänner med
Parisa Amiri

Parisa Amiri
var med i avsnittet 83
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kablams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym