Vilket Bristav-nummer har ?

Julia Messelts Bristav-nummer är

2

Julia Messelt
var med i avsnittet 9: Julia, Pelle och Fredrik
i podden Fantasipanelen med
Fredrik Andersson

Fredrik Andersson
var med i avsnittet 226
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Julia Messelts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym