Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Anderssons Bristav-nummer är

1

Fredrik Andersson
var med i avsnittet 11
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym