Vilket Bristav-nummer har ?

Julia Karlssons Bristav-nummer är

3

Julia Karlsson
var med i avsnittet No. 27
i podden Drivet med
Josefin Eriksson

Josefin Eriksson
var med i avsnittet No. 4
i podden Drivet med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 197
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Julia Karlssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet