Vilket Bristav-nummer har ?

Joy M'Bathas Bristav-nummer är

2

Joy M'Batha
var med i avsnittet 122
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Joy M'Bathas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym