Vilket Bristav-nummer har ?

Josefine Lindéns Bristav-nummer är

3

Josefine Lindén
var med i avsnittet 22
i podden OPodden med
Jennifer Kovacs

Jennifer Kovacs
var med i avsnittet 13
i podden OPodden med
Bianca Meyer

Bianca Meyer
var med i avsnittet 24
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Josefine Lindéns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym