Vilket Bristav-nummer har ?

Jennifer Kovacs Bristav-nummer är

2

Jennifer Kovacs
var med i avsnittet 13
i podden OPodden med
Bianca Meyer

Bianca Meyer
var med i avsnittet 24
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jennifer Kovacs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym