Vilket Bristav-nummer har ?

Josefin Norén Alméns Bristav-nummer är

3

Josefin Norén Almén
var med i avsnittet Avsnitt 40
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet Avsnitt 15
i podden Jenny & Vänner med
Parisa Amiri

Parisa Amiri
var med i avsnittet 83
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Josefin Norén Alméns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym