Vilket Bristav-nummer har ?

Jonatan Järpehags Bristav-nummer är

2

Jonatan Järpehag
var med i avsnittet 20 april 2017
i podden AMK Morgon med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet 27 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jonatan Järpehags poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym