Vilket Bristav-nummer har ?

Thomas Erikssons Bristav-nummer är

1

Thomas Eriksson
var med i avsnittet ep 12
i podden Dumma Idéer med
Petter Bristav

Se Thomas Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet