Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Overtons Bristav-nummer är

2

Jonas Overton
var med i avsnittet JessicasKK nr7
i podden JessicasKK med
Jessica Karlén

Jessica Karlén
var med i avsnittet 6
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Overtons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym