Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Olssons Bristav-nummer är

2

Jonas Olsson
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 108
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym