Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Hinnfors Bristav-nummer är

4

Jonas Hinnfors
var med i avsnittet 8. Westminster- vs konsensusmodellen enligt Lijphart
i podden Aning med
Linn Mårdstam

Linn Mårdstam
var med i avsnittet 10. Humanism
i podden Aning med
Christer Sturmark

Christer Sturmark
var med i avsnittet 17
i podden Veckans Viktigaste Intervju med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jonas Hinnfors poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym