Vilket Bristav-nummer har ?

Christer Sturmarks Bristav-nummer är

2

Christer Sturmark
var med i avsnittet 17
i podden Veckans Viktigaste Intervju med
Simon "Chippen" Svensson

Simon "Chippen" Svensson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Christer Sturmarks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym