Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Eberhards Bristav-nummer är

3

Jonas Eberhard
var med i avsnittet Om psykisk ohälsa
i podden Studentaftonpodden med
Ann Heberlein

Ann Heberlein
var med i avsnittet 35
i podden David Batras Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Eberhards poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym