Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Cullbergs Bristav-nummer är

2

Jonas Cullberg
var med i avsnittet 14
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Cullbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym